CBD Tartalú termékek online webáruháza.

Kimagasó THC-P, H4CBD, THC-PO, THC-JD, THC-V, CBG9, THC-B tartalmú vape, gumicukrok, virágok. Kizárólag raktáron lévő termékeket árulunk így a szállítási idő rendkívül gyors!

 

Rendeljen hivatalos forgalmazótól!

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek

Jogi nyilatkozat. Aktuális szabályozás által.


Szerzői jogok

Webáruház Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi.
Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő
közzététele, bármilyen formában történő felhasználása – a személyes használatot meghaladó
mértékben – kizárólag Webáruház Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet. Jelen
weboldal többek között a következő szerzők szerzői jog védelme alatt álló szöveges, grafikai, vagy
egyéb alkotásait tartalmazhatja.


I.Altalános felelősség korlátozás

Webáruház Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja.
Webáruház Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai
és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-,
szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért,
közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen
megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott
szolgáltatásainkra – melyekkel kapcsolatban Webáruház Tulajdonos a szerződésekben foglaltak
szerint jár el és felel. Amennyiben a rendelés hétfő-csütörtök 15 óráig beérkezik, a rendelést az adott napon feladjuk.

Csütörtök 15 óra után érkezett rendeléseket, csak hétfőn postázzuk.


II.Kockázat

Webáruház Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az
adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe
kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a
rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek.
Ilyen esetekben Webáruház Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a
felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.
Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek,
tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az
adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki – kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő
felhatalmazásuk vagy engedélyük van.

Tájékoztatjuk, hogy Webáruház Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén
használhatja!

 

III. Vásárlás – rendelés –  fizetés menete

1. Termékek kiválasztása és kosárba helyezése

2. A kosár tartalmának frissítése, törlése és véglegesítése

3.  Rendelés lépései

3.1 Az adatok megadása:  A  „Rendelés” gombra kattintás után amennyiben még nem vásárolt a webáruházban,  itt megadhatja szállítási és számlázási címét, vagy a már  korábban megadott adatait módosíthatja és megjegyzést is fűzhet a rendeléshez. 

3.2 Szállítás

3.2.2  Házhozszállítás

Házhozszállítási díj minden esetben bruttó 1.490Ft, kivétel 30.000Ft feletti rendelés esetén, ekkor ingyenes, illetve promóció ideje alatt változhat.

3.3  Fizetés: kiválaszthatja a megrendelés teljesítésének fizetési módját, de előtte még áttekintheti a rendelés adatait.

3.3.1 Utánvét

A  megrendelt termékek vételárát, valamint a házhozszállítás díját a vásárló a futárszolgálatnak/postásnak fizeti ki készpénzben.

4. A szerződési feltételek és az adatkezelési szabályzat elfogadása

Amennyiben a megadott adatok helyesek, el kell fogadnia az adatkezelési szabályzatot és a szerződési feltételeket, amely egyben azt is jelenti, tudomásul veszi, hogy  a megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után.

5. „Rendelés elfogadása” gombra kattintva adható le a rendelés.

 Amennyiben szükséges, a rendelés a „Vissza” gombbal módosítható és a rendelést bármikor megszakíthatja, és kosarának tartalmát törölheti.

Egy adott megrendelés elküldött adatai az elküldést követően már nem módosíthatók.

6. Visszaigazoló email a rendelésről.  A Webáruház a megrendelésről automatikusan egy visszaigazoló e-mailt küld a megadott email címére. Ha az email nem érkezne meg célszerű a spam mappát megnézni.

 

VI. Elállási jog:

 Elállási jog:Ön 14 (tizennégy) napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási határidő az

attól a naptól számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a
fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Több termék szolgáltatása esetén, az
elállásra nyitva álló határidő attól a naptól számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le, amelyen Ön
vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi, több
tételből vagy darabból álló termék szolgáltatása esetén pedig a határidő kezdete az a nap, amelyen
Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot
átveszi. Az elálláshoz szabadon letölthető formula engedélyezett. A fogyasztó elállási/felmondási
jogát gyakorolhatja a nyilatkozat minta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozattal.

A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti
időszakban is gyakorolhatja. Írásos elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14
napon belül. Elállás esetén a fogyasztót a termék visszaküldésének a költsége terheli, kivéve, ha a
Cégünk vállalta e költségek viselését. Ha szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés
megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondás jogát, úgy az elszámolás során köteles
megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit. A fogyasztót nem illeti meg jogszabály alapján az
elállási/felmondási jog ha a termék sérült , nem működőképes, vagy az azonosításhoz szükséges
matricák sérültek, hiányosak. Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó
egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai, vagy elektronikus levél útján) az alábbi címre: KI
Kell Tölteni Ha kell --------------------------------------------------------------------- elektronikus
levélcím: info@h4cbdrendeles.eu

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási
nyilatkozatát. Elállás esetén a terméket eredeti csomagolással ,újszerű állapotban kell
visszaszolgáltatni. Elállásra nincs mód ha a termék sérült , nem működőképes, vagy az azonosításhoz
szükséges matricák sérültek, hiányosak. A 14 nap pénz visszafizetési garancia, csak a fogyasztókra
vonatkozik, céges vásárlás esetén az nem vehető igénybe.
Az elállás joghatásai:
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának
kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi
ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek
amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő
fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az összeg 14 napon belüli visszautalását
alkalmazunk, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem
terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem
igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási
nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni vagy átadni. Az átadás
helye, illetve a visszaküldés címe az Ki Kell Tölteni Ha Kell ----------------------------.

A határidő betartottnak minősül, ha a 14 (tizennégy) napos határidő letelte

előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a
termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot
meghaladó használat miatt következett be.
V. Kellékszavatosság, termékszavatosság és a jótállás:

Kellékszavatosság
– Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Ön Ki Kell Tölteni Ha Kell az -------.

hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint.
– Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? Ön – választása szerint – az alábbi
kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön
által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez
képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem
kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás
költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is
elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön
viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.–

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? Ön köteles a hibát annak
felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon
belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves
elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a
határidő legfeljebb egy év.
– Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Ki Kell Tölteni Ha Kell Ön a
-------------------. vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
– Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított hat
hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele,
ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Ki Kell Tölteni Ha Kell ------------.
vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles
bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Termékszavatosság
– Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön –
választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
– Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Ön
kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
– Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a
forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a
gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

– Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Ön
a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő
elteltével e jogosultságát elveszti.
– Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben
gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell
bizonyítania.
– A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó
(forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja,
hogy: – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a
hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető vagy – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A
gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét,
hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással
párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén
azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a
gyártóval szemben érvényesítheti.